Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Hợp

nan-quyhop-thcsminhhop@edu.viettel.vn